Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem

     26. februārī, īstenojot ESF projektu „Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/00), uz profesiju pēcpusdienu „Vienas pieturas aģentūra” pulcējās novada skolu 6.-12. klašu skolēni. Šajā pēcpusdienā skolēniem bija iespēja tikties ar 10 dažādu profesiju pārstāvjiem: ārsta palīgu, farmaceitu, kosmetologu, veterinārārstu, policistu, siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri, personāldaļas vadītāju (juristu), NBS karavīru, fotogrāfu un dizaineri. Katram skolēnam bija dota iespēja apmeklēt divus izvēlēto profesiju pārstāvjus. Katrs profesionālis darbojās savā telpā, un skolēni apstājās sev tīkamākajās un interesējošās „Pieturu aģentūrās”. Skolēni par šo pasākumu izrādīja lielu interesi un ar aizrautību klausījās katru speciālistu.

     Aptaujas rezultāti liecina, ka skolēniem šis pasākums palīdzēja iegūt daudz jaunas un detalizētas informācijas, pilnveidoja zināšanas par konkrētajām profesijām, par izglītības iestādēm, kur tās var apgūt. Kāds guva iedrošinājumu turpināt ceļu izvēlētās profesijas apguvē, savukārt citam radās pārdomas, ka darbam izvēlētajā profesijā nav gluži piemērotu spēju un prasmju. Daudzi atzīmēja, ka patika klausīties cilvēkus, kuri labi pārzina savu profesiju un atklāti dalās savā pieredzē, iepazīstina ar darba ikdienu, pozitīvākajiem un negatīvākajiem mirkļiem. Skolēniem bija interesanti uzzināt par katra speciālista profesionālo pieredzi, karjeras ceļu. Daži skolēni minēja, ka gribētu šādu pasākumu visas dienas garumā, lai varētu apmeklēt visus pieaicinātos profesiju pārstāvjus un iesaistīties arī kādās praktiskās nodarbībās. Vairāki skolēni atzīmēja, ka pasākuma laikā saņēma atbildes uz daudziem neskaidriem jautājumiem.

     Lūk, dažas atsauksmes:

  • „Man ļoti patika šis pasākums. Bija ļoti interesanti uzzināt, kā strādā dažādu profesiju pārstāvji. Mani ieinteresēja policista profesija, es uzzināju, kā var apgūt šo profesiju, kādus mācību priekšmetus pastiprināti jāapgūst. Par ārsta palīgu es uzzināju daudz jauna. Būtu labi, ja šādus pasākumus rīkotu vairāk. Paldies!” (Liāna, Eglaines pamatskola)
  • Pasākuma saturiskais konteksts bija pilnvērtīgs, kvalitatīvs un plašs profesiju izvēlē. It īpaši skolēnu vidū labas atsauksmes guva kosmetologa, policijas darbinieka, NBS karavīra, ārsta palīga un fotogrāfa profesijas. Bija dzirdama vēlme katru mācību gadu apmeklēt kādu līdzīgu profesiju pasākumu. Gribētu vēl tikties ar robežsarga, autoelektriķa, būvnieka profesijas pārstāvjiem. (Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klases skolēni. Viedokli uzklausīja klases audzinātāja)
  • „Es apmeklēju veterinārārsta un fotogrāfa profesiju pārstāvjus. Uzzināju, ka, lai kļūtu par labu veterinārārstu, ir jāmācās 6 gadus. Veterinārijā ir vairākas jomas – ķirurgs, fizioterapeits un citas, kā arī ir lielo un mazo dzīvnieku ārsts. Interesanti bija uzzināt par klīniku aprīkojumu. Patika klausīties dažādus piemērus no ārsta prakses, ar kādām situācijām ir jāsastopas. Kaut gan darbs ir atbildīgs un stresains, tomēr interesants. Es gribētu strādāt šajā profesijā, jo man patīk dzīvnieki. Es vēlētos vēl vairāk uzzināt par šo profesiju.” (Samanta, Subates pamatskola)
  • „Apmeklēju personāldaļas vadītāja (jurista)  pārstāvi. Juriste ļoti interesanti stāstīja par savu darbu, darba pienākumiem, sniedzot pilnīgu priekšstatu par savu amatu, kā arī deva padomus, kas var noderēt, stājoties darbā” (Ilūkstes 1. vidusskolas 12.a klases skolēns)
  • „Man šis profesiju pēcpusdienas pasākums bija ļoti noderīgs. Man paveicās, ka bija to profesiju pārstāvji, kas man interesē. Viss bija ļoti interesanti un noderīgi.” (Ilūkstes 1. vidusskolas 12.a klases skolēns)
  • „Man ļoti patika tas, ka par profesijām izstāstīja visu, ko es gribēju zināt. Es uzzināju daudz jauna par interesējošo profesiju, un tas man palīdzēja pieņemt lēmumu apgūt šo profesiju un iet tālāk pa izvēlēto karjeras ceļu.” (Ilūkstes 1. vidusskolas 10. klases skolēns)
  • „Patika profesijas pārstāvju interesantie, izsmeļošie stāstījumi, piemēri. Uzzinājām to, ko vēlējāmies. Ir vēlēšanās šādus pasākumus apmeklēt vairākkārt.” (Ilūkstes 1. vidusskolas 8. klase)

     Lai mūsu novada jauniešiem izdodas atrast savu vispareizāko un vispiemērotāko karjeras ceļu!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova

 

 

     Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 


Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Plānojot karjeras ceļu, skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem