Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”

Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”

***21. februārī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupas „MIX” piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā-konkursā „No baroka līdz rokam”, kas norisinājās Rēzeknes 6. vidusskolā.

***„MIX” jaunākā grupa konkursā piedalījās pirmo reizi un ieguva II pakāpes diplomu, savukārt vecākā grupa – I pakāpes diplomu un augstāko punktu skaitu savā vecuma grupā.

***Paldies popgrupu dalībniekiem, vecākiem un skolotājai Oksanai Šeršņovai par izciliem Ilūkstes novada popgrupu rezultātiem reģiona konkursā!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”
Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”
Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”
Popgrupas „MIX” piedalās konkursā „No baroka līdz rokam”