Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja savu 30 gadu jubileju

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja savu 30 gadu jubileju

***„Sirds dejai pieder mana” – ar šādu moto 27. aprīlī Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs svinēja savu 30 gadu jubileju.

Svētku koncertā priecēja ne vien gaviļnieki, bet arī viesi – dziedošie, dejojošie un ļoti radošie… Skatītāju pilnā zāle juta līdzi katram priekšnesumam. Visu sirdis pukstēja vienā dejas ritmā. Pasākuma gaitā  bija arī daudz sirsnīgu apsveikumu.

***Ilūkstes novada pašvaldība saka lielu paldies Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam un tā vadītājai Antonijai Stalidzānei  par radīšanu, aizrautību un līdzdarbošanos. Jūs esat svētku radītāji! Paldies par gaismas svecēm, kuras lejat līdzcilvēkos! Lai raits deju solis! Sirsnīgi sveicam 30 gadu jubilejā!

***Pasākuma fotogalerija skatāma ŠEIT.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska