No skolas ar bibliotēku uz mežu

No skolas ar bibliotēku uz mežu

***Katru gadu AS „Latvijas valsts meži” (LVM) rosina dabas draugus piedalīties Meža dienu pasākumos, lai tuvāk iepazītu mūsu zaļo zeltu – mežu.

***Latvija ir valsts, kurā mežs allaž turēts godā – par to dziedam, tajā atpūšamies, strādājam un par to nemitīgi mācāmies. Arī šogad Pilskalnes pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11. klases skolēniem, viņu audzinātāju Aivu Šaršūni devās uz Sventes meža iecirkni, lai LVM darbinieku Aivara Litiņa un Valērija Safonova vadībā strādātu un atpūstos. Darba beigās par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai tika klāts balts galdauts ar svētku cienastu.

***Pilskalnes pagasta bibliotēka pateicas visiem pasākuma dalībniekiem. Īpašs paldies skolēnu vecākiem Maiguram Krievānam un Valdim Timšānam par sniegto palīdzību transporta organizēšanā, kā arī Vitai Litiņai par viktorīnu vadīšanu un organizēšanu!

 

INCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

Zita Timšāne


No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu
No skolas ar bibliotēku uz mežu