Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki

Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki

***Esam aizvadījuši vēl vienu spraigu lasīšanas sezonu, iegūstot jaunas zināšanas, neaizmirstamas emocijas, iepazīstot labāko latviešu un ārzemju autoru darbus, lasot „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2018” grāmatas.

***24. maijā pie atpūtas mājas „Dubezers” Pilskalnes pagastā uz noslēguma pasākumu pulcējās „Bērnu žūrijas” dalībnieki. Pavisam žūrijas darbā Ilūkstes novada bibliotēkās aktīvi piedalījās 235 eksperti. Iespēja lasīt, vērtēt un izteikt savas domas par jaunāko literatūru bija arī vecākiem un pārējiem interesentiem. Kopā pieaugušo grāmatas izlasīja 25 dalībnieki.

***Prieks par visiem mūsu lasītājiem – ekspertiem. Paldies tiem, kas bērnu, jauniešu, vecāku žūrijai ir uzticīgi visus šos gadus! Paldies pedagogiem,  vecākiem un vecvecākiem, kuri paši piedalās vai arī atbalsta un mudina lasīt jauno paaudzi, tā ļaujot bērniem iepazīt lasīšanu kā aizraujošu nodarbi brīvajā laikā!

***Paldies Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pavārēm Annai un Daigai par garšīgo cienastu, kā arī šoferim Aināram, kas pie mums viņu nogādāja. Paldies Bebrenes vidusskolas biedrības dalībniecēm par radošajām darbnīcām un sportiskajām aktivitātēm! Paldies par pasākuma apskaņošanu Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras darbiniekam Aināram! Paldies visiem čaklajiem žūrijas dalībniekiem par sadarbību, lasot „Bērnu žūrijas” grāmatas!

***Novēlu lasītprieku arī turpmāk un nezaudēt interesi par grāmatu lasīšanu, jo lasīt ir stilīgi!

***Uz tikšanos Ilūkstes novada 13. lasīšanas svētkos Šēderē!

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

Zita Timšāne

 

Foto: Biruta Millere,

       Skaidrīte Azarstarpe

 


Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki
Pilskalnē aizvadīti Ilūkstes novada 12. lasīšanas svētki