„Zvaniņa” skolotājas prezentēja pašgatavotos metodiskos materiālus

„Zvaniņa” skolotājas prezentēja pašgatavotos metodiskos materiālus

     16. maijā Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” notika skolotāju pašgatavoto mācību materiālu prezentācija.

     Mūsdienīgs pedagoģiskais process  nevar noritēt bez moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanas, tomēr pirmsskolas vecumā ir ļoti svarīgi apkārtējo pasauli izzināt daudzveidīgi, galvenokārt izmantojot dažādus sajūtu veidus un paša bērna gūto pieredzi, praktiski darbojoties. Tāpēc mūsu iestādes skolotājas katru gadu papildina grupas materiālo vidi ar pašgatavotiem izdales materiāliem, spēlēm un rotaļām, kas tiek izstrādātas atbilstoši grupas vecumposma un attīstības pakāpei. Tādējādi katrs audzēknis, patstāvīgi vai skolotāja vadībā darbojoties, attīsta domāšanas procesus un gūst atklāsmes prieku.

     Skolotājas prezentēja dažādus materiālus – spēles skaņu diferencēšanai, krāsu un burtu atpazīšanai, stāstītprasmes veicināšanai, pirkstu sīkās muskulatūras vingrināšanai, sensoro etalonu apgūšanai, atribūtiku sporta un mūzikas nodarbībām, skatuves tērpus.

     Paldies visām skolotājām par ieguldīto darbu!

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele


„Zvaniņa” skolotājas prezentēja pašgatavotos metodiskos materiālus
„Zvaniņa” skolotājas prezentēja pašgatavotos metodiskos materiālus
„Zvaniņa” skolotājas prezentēja pašgatavotos metodiskos materiālus