PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’

PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’

ooo14. februārī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” notika skatuves runas konkurss „Skani, mana valodiņa”. Konkursā  piedalījās 15 Ilūkstes novada pirmsskolas vecuma bērni: no Ilūkstes – Ričards Pokšāns, Annija Vanaga, Loreta Lapeško, Gustavs Valpēters, Tabita Čamāne, Bernards Čamāns, Simona Pankova, Adriana Lapa; no Subates – Ritvars Mūrnieks, Elizabete Urbāne; no Bebrenes – Santa Prauliņa, Patrīcija Strode un no Eglaines – Marta Sičeva, Alekss Aizporietis, Sindija Ķirse.

oooKonkursa dalībniekus un viesus sagaidīja Mince (Inese Sarbaja) un Pince (Vita Pokšāne), kuras pieteica deklamētājus un iepazīstināja ar viņu priekšnesumiem. Ar skanīgu dziesmu iepriecināja Bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa ,,Varavīksne” dalībnieki un Annija Pupiņa skolotājas Onas Lapas vadībā.

oooJaunos konkursantus novērtēja kompetenta žūrija: Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Ilona Linarde, PII „Zvaniņš” vadītāja Inga Strode, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša, Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas vadītāja Ērika Naglinska.

oooKonkursam noslēdzoties, dalībniekiem tika pasniegti goda raksti un balvas, kuras sarūpēja PII „Zvaniņš” administrācija un Latvijas Sarkanais Krusts. Visi bērni bija gatavojušies un centās parādīt vislabāko sniegumu, un tomēr kā vislabākais no visiem tika atzīmēts Gustavs Valpēters, kurš tika izvirzīts dalībai Ilūkstes novada skatuves runas konkursā.

oooLiels paldies konkursa „Skani, mana valodiņa” dalībnieku audzinātājām un vecākiem, kuri sagatavoja bērnus šim konkursam! Uz tikšanos nākamajā gadā!

 

Skolotāja

Inese Vuškāne

 


PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’
PII ,,Zvaniņš’’ notika skatuves runas konkurss ,,Skani, mana valodiņa’’