PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka

PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka

***Domājot par vides uzlabošanu bērnu attīstībai, bērnudārza padome ierosināja organizēt akciju (ideju konkursu) „Bērnu rotaļu laukumu uzlabošana” un 16. maijā sarīkot noslēguma talku ar iecerēto darbu pabeigšanu, apbalvošanu un pikniku ar zupu.

***Jau mēnesi iepriekš vecāki aktīvi iesaistījās laukumu labiekārtošanas darbos. Ar radošu izdomu, lielu mīlestību un čaklu darbu visu grupu laukumos tapa jauni objekti, kuros veiksmīgi  tika savienots skaistais ar praktisko. Tika izveidotas nojumītes, izkrāsoti soliņi, mēbeles, laukumu inventārs, iekārtoti atpūtas stūrīši, uzslietas sviru šūpolītes. Iestādes darbinieki un vecāki  sakārtoja puķudobes un iestādīja puķes. Vecāku lieliskās idejas rosinās bērnus daudzveidīgāk pavadīt laiku ārā.

***Paldies vecākiem par sadarbību, atsaucību un ieguldīto darbu! Paldies iestādes padomei un tās priekšsēdētājai Dainai Purvinskai par iniciatīvu un atbalstu! Uz sadarbību turpmāk!

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” kolektīva vārdā

                                                            vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele


PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka
PII „Zvaniņš” notika labiekārtošanas talka