Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde

     Visu decembri  Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” filiālēs varēja apskatīt bērnu un vecāku radošo darbu izstādi „Sniegavīru parāde”.  Bērni un vecāki, cītīgi strādājot, sarūpēja brīnumskaistu sniegavīru izstādi. Izstādes mērķis – veicināt bērnu interesi par māksliniecisko jaunradi, pilnveidot estētisko gaumi, bērnu radošās spējas. Vecākiem ir liela loma bērnu audzināšanā, un šāda veida nodarbes ļoti satuvina bērnus ar vecākiem. Bērni gūst gandarījumu un prieku, darbojoties, veidojot kopīgu darbiņu, apspriežot detaļas, un ar lepnumu piedalās lielajā izstādē. Tas ļoti iedvesmo bērnus un mudina darboties turpmāk.

      Paldies vecākiem par radošām idejām un ieguldīto darbu, un brīnišķīgajiem darbiem!

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele

 


Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde
Bērnudārza filiālēs tapusi bērnu un vecāku radošo darbu izstāde