„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu

„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu

***Kad kastaņas ver ziedu sveces, reibinoši smaržo maijpuķītes un ceriņi, dzeguze kūko katram savu laimi, klāt izlaidumu laiks.

***23. maijā 37 audzēkņi no pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” Ilūkstes, Bebrenes, Dvietes, Subates un Eglaines sagatavošanas grupām atvadījās no bērnudārza, lai rudenī dotos patstāvīgās skolas gaitās. Īpaša šī diena bija skolotājām Valentīnai Petrovskai, Litai Paluhai, Ilonai Kūliņai, Vitai Pokšānei, Regīnai Medisai, Natālijai Kolosovai, Irēnai Fedorovičai, kuras rūpējās par bērnu sagatavošanu skolai.

***Mīļi vārdi, dziesmas un smaržīgi ziedu pušķi tika veltīti iestādes darbiniekiem un vecākiem. Ilūkstes novada pašvaldības domes deputāts Viktors Jasiņavičs ar krāsainiem saldajiem portfelīšiem sveica bērnus un veltīja atzinīgus vārdus iestādes kolektīvam. Bērnudārza vadītāja Inga Strode uzrunāja gaviļniekus, pateicās vecākiem par sadarbību vairāku gadu garumā, par atbalstu un ieguldīto darbu bērnu priecīgākai ikdienai, kā arī darbiniekiem par sirsnību, mīļumu un kopīgo veikumu šajā mācību gadā. Skolotāja palīdze Lūcija Spēka saņēma pateicību par godprātīgu darbu 40 gadu garumā.

***Pasākums, kuru vadīja mūziķi no „Burbuļciema”,  aizritēja sirsnīgā gaisotnē, caurvīts ar labestību, mīlestību un prieku.

***Lai bērnudārzā pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības piedzīvojums un skola ir tā vieta, kur meklēt jaunus brīnumus, jaunus piedzīvojumus!

 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Vita Vanagele

 


„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu
„Zvaniņa” bērni svin savu pirmo izlaidumu