PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu

PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu

      Tradicionālajā Olimpiskajā dienā, 20. septembrī, ar devīzi “Tu vari, ja tu dari!” iestādes mazie un lielie sportisti pulcējās sporta zālē, lai iesāktu šo rītu ar kopīgu vingrošanu.

      Zirneklis (sk. I. Sarbaja), kurš bija ieradies sporta zālē, centās savos tīklos sapīt sporta inventāru un bērnus, jo viņam nepatīk troksnis un nekārtība. Sporta skolotāja un bērni pārliecināja zirnekli, ka viss ir kārtībā un sagatavots sportiskām aktivitātēm un aicināja zirnekli sportot kopā ar bērniem.

     Mazie sportisti ar degsmi un prieku iesaistījās piedāvātajās stafetēs, kurās viņiem bija iespēja parādīt savu ātrumu, veiklību, uzmanību, lokanību un sadarbības prasmes.

      Tā laiks pagāja nemanot un pienāca svinīgais apbalvošanas brīdis. Olimpiskās dienas dalībnieki saņēma piemiņas balvas, groziņus ar veselīgiem ēdieniem un vēlējumu būt kustīgiem, aktīviem arī turpmāk.

      Par muzikālo noformējumu un foto gādāja mūzikas skolotāja O. Lapa.

Ilūkstes PII „Zvaniņš” sporta skolotāja

L.Millere


PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu
PII “Zvaniņš” atzīmēja Olimpisko dienu