Piesakies Jauniešu Saeimai!

Jauniesu Saeima plakats 2017      Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas idejas vēlēšanām, rīko kampaņu un vāc balsis idejas atbalstam. Šogad pasākuma uzmanības centrā ir izglītība.

      Jaunieši aicināti iesniegt savas idejas formālās un neformālās izglītības pilnveidei Latvijā kādā no četrām tēmām – izglītības kvalitāte, studiju iespējas, patriotisms un valstiskuma apziņa, drošība internetā. Tāpat jaunieši var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem, par kuriem viņi diskutēs pasākuma dienā no Saeimas tribīnes.

Šogad projekts norisināsies 21. aprīlī, un jaunieši no visas Latvijas pulcēsies uz Jauniešu Saeimu jau septīto reizi.