Pie mums līdz ar attālinātām mācībām mostas neierasta radoša rosība

Pie mums līdz ar attālinātām mācībām mostas neierasta radoša rosība

***Uzsākot attālinātās mācības, Ilūkstes novadā valda no ārpuses nemanāms, bet iekšienē interesants darbīgums un klusa aizrautība. Šī neierastā, izaicinājumiem pilnā jaunā situācija kā pavasaris ir pārvērtusi visu jaunā dzīvīgumā. Skolotājiem sevī jārod prieks uzmundrināt skolēnus un vecākus jaunām mācību darba formām. Katrs skolotājs ir atraisījis savu iekšējo radošumu, organizējot stundas pēc attālinātā modeļa.

***Patīkami vērot, kā skolēni labprāt pieņem šo izaicinājumu un ar atbildību „metas” iekšā procesā. Katrai izglītības iestādei paralēli grūtībām jau ir arī sava labā pieredze, ar ko dalīties: vai tā ir īpaša skolotāja vēstule 12. klases skolēniem kā uzmundrinājums un iedrošinājums tam, ka viss izdosies, vai sociālajā vidē ievietoti aizrautības pilni mudinājumi, ka esam joprojām vienoti un mācības turpinās.…  Mazie pirmsskolas vecuma bērni labprāt kopā ar vecākiem izdzied skolotāju iesūtītās dziesmas, pārrunā norādītās tēmas, skaita, skaņo, lasa un tver kopā būšanas iespēju ar vecākiem. Profesionālā ievirze un interešu izglītība kļūst dzīva skolēna mājās. Un vēl – daudzas, daudzas citas lietas… Tā vien šķiet, ka šis laiks mums katram ir kā vērtība atskārst, ka vērtīgākais, kas mums dots, ir laiks, ko dzīvojam, cilvēks, kurš ir mums līdzās, un mūsu iekšējais potenciāls, ko varam dāvināt viens otram. Atliek vien pārvarēt katra paša vēlmi palikt ierastajā komforta zonā un ļauties neierastajām, nebūt ne vienkāršajām pārmaiņām.

***Veiksmi, nenogurstošu pozitīvismu un izturību mums visiem!