Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas

Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas

***Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada Latvijas iedzīvotāju deportācijas uz Sibīriju. Eglaines dzelzceļa stacija 25. martā tajā gadā kļuva par bēdu un asaru apzīmogotu vietu. Un, kā ik gadu, arī šogad te atkal pulcējās ļaudis, lai pieminētu šo pašu drūmāko un melnāko dienu mūsu tautas vēstures lappusēs un nekad neaizmirstu to.

***Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis, Ilūkstes novada Eglaines pagasta pārvaldniece Marta Petrova un skolotāja Eva Linkeviča ar Raiņa vidusskolas bērniem. Par šēderiešiem  un eglainiešiem, kurus skāra šī izvešana, par viņu pēcnācējiem atmiņās dalījās Skaidrīte Voiceka un Nadežda Slabkovska.

***Ar klusuma brīdi un ziediem sanākušie pagodināja izvesto cilvēku ciešanas, viņu pāragro aiziešanu mūžībā, viņu uzticību savai zemei un cilvēcībai.

 

Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja

Ona Hohlova


Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas
Pie Eglaines dzelzceļa stacijas pieminētas 1949. gada deportācijas