Aicinām piedalīties iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujā novada attīstības plānošanai

***Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr. 10 ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. Attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Šī dokumenta izstrādi plānots veikt līdz 2020. gada jūlijam.   ***Aicinām ikvienu līdzdarboties … Turpināt lasīt Aicinām piedalīties iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujā novada attīstības plānošanai