Aicinām piedalīties iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujā novada attīstības plānošanai

Aicinām piedalīties iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujā novada attīstības plānošanai

***Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 31.01.2019. lēmumu Nr. 10 ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. Attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Šī dokumenta izstrādi plānots veikt līdz 2020. gada jūlijam.

 

***Aicinām ikvienu līdzdarboties Ilūkstes novada attīstības programmas izstrādē!

 

***Pirmais sabiedrības iesaistes posms ir iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas organizēšana. Anketas ir aizpildāmas:

  • tiešsaistē (iedzīvotājiem – ŠEIT, uzņēmējiem – ŠEIT);
  • lejupielādējot datorā (iedzīvotājiem – ŠEIT, uzņēmējiem – ŠEIT), izdrukājot un aizpildītas nosūtot uz e-pastu dome@ilukste.lv;
  • izdrukātā veidā pašvaldības iestādēs.

***Tuvākajā laikā pašvaldība informēs sabiedrību arī par papildu iespējām līdzdarboties attīstības programmas izstrādē:

  • tematiskajām darba grupām (plānotais laiks – oktobris/novembris);
  • publisko apspriešanu (plānotais laiks – janvāris/februāris);
  • publiskās apspriešanas sanāksmēm (plānotais laiks – janvāris/februāris).

***Aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnes www.ilukste.lv sākumlapā un būs pieejama sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti un plānošanas dokumenti / Attīstības programma 2020.–2026. gadam.

***Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas daļas vadītāju Daci Stalidzāni (e-pasts: dace.stalidzane@ilukste.lv, tālrunis: 65447866).

***Attīstības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.