Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes procesā

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes procesā

      Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2019. gada 31.janvāra sēdes lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1, 10.§) “Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde.

      Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Attīstības plānošanas dokumenta izstrādi plānots veikt laika posmā līdz 2020.gada jūlijam.

     Kā pirmais sabiedrības iesaistes posms ir iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas organizēšana. Lūdzam līdz 2019.gada 15.septembrim aizpildīt aptaujas anketas:

  • Elektroniskā veidā iedzīvotāju aptauju iespējams aizpildīt ŠEIT.
  • Elektroniskā veidā uzņēmēju aptauju iespējams aizpildīt ŠEIT.
  • Izdrukātā veidā anketas pieejamas pašvaldības iestādēs (anketa iedzīvotājiem ŠEIT, anketa uzņēmējiem – ŠEIT), vai tās aizpildītas var nosūtīt uz e-pastu dome@ilukste.lv.

     Papildus tam, sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, par ko pašvaldība informēs tuvākajā laikā:

  • Piedaloties tematiskajās darba grupās (plānotais laiks: oktobris/novembris);
  • Piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks: janvāris-februāris);
  • Piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmēs (plānotais laiks: janvāris-februāris).

     Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv sākumlapā un būs pieejama sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti un plānošanas dokumenti / Attīstības programma 2020.-2026. gadam

     Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas daļas vadītāju Daci Stalidzāni, e-pasts dace.stalidzane@ilukste.lv , tālrunis 65447866.

     Attīstības programma tiek izstrādāta sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti”.

 

    Aicinām ikvienu līdzdarboties

Ilūkstes novada attīstības programmas

2020.-2026. gadam

izstrādē!