Eglainē aicina uz koncertu „Pavasara smarža”

Eglainē aicina uz koncertu „Pavasara smarža”

***7. martā plkst. 13.00 Eglaines Kultūras namā visi tiek aicināti uz koncertu „Pavasara smarža”, kas būs veltīts mīļajām un daiļajām dāmām.

***Ar priekšnesumiem visus priecēs Subates Kultūras un tūrisma centra vokālais ansamblis „Sonāte”, Subates dejotāju grupa „RitmusS”, Eglaines senioru deju kolektīvs „Eglītes” un Eglaines pagasta bērni. Pasākuma laikā būs skatāmas Ērikas Keivomeģes rokdarbu un dzejas izstādes „Ar dzejas un dzīparu rakstiem es jums par dienām stāstu” un „Divpadsmit mēneši”.

***Ieeja – bez maksas.