Patriotisma noskaņās Eglainē aizvadīti novembra svētki

IMG 5157      Straujiem rudens soļiem pienāca novembris – gada patriotiskākais mēnesis mūsu valstī, kad ikviens sajūt visdziļāko piederības sajūtu savai valstij un savai būtībai. Gatavojoties Latvijas Republikas neatkarības svētkiem Eglainē, radās ideja veidot īpašu sveicienu – „Eglaine sumina 100 toņos”. Ikviens tiek aicināts savas apsveikuma domas un vēlējumus valstij ieaust vienā skaistā lupatu deķī.

    Paldies Eglaines pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņai „Mārīte” un skolotājām Irēnai un Gunai par pirmajiem toņiem mūsu apsveikumā!

Patriotu nedēļā kopā ar bērniem un mammām gatavojām atstarojošas piespraudes un piekariņus, lai tumšajā laikā mēs būtu redzami un drošībā ne tikai uz ceļa.

16. novembrī Eglaines kultūras namā svētku sajūtu radīja Eglaines pamatskolas skolēnu koncerts. To palīdzēja sarūpēt skolotājas Maija, Irēna, Anita un Lilita. Paldies tiem bērniem, kuri drosmīgi koncertā deklamēja savus autordarbus – dzejoļus par Latviju.

Pirms pasākuma apmeklētājiem bija iespēja apskatīt arī Samītes Bogdanovičas autordarbus – fotogrāfijas, kurās savienoti 100 gadu seni un mūsdienu skati, atklājot Ilūkstes novada kultūrvēsturiskās pērles.

Mīļš un sirsnīgs paldies svētku veidotājiem! Lai mirdz mūsu Latvija!

 

Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska

 

IMG 5167

IMG 5170

IMG 5174

IMG 5180

IMG 5205

IMG 5245