Pateicība no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Pateicība no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

     Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes vārdā  vēlos pateikt lielu, lielu paldies par sirsnīgo un dāsno lauka pētījuma “Lasīšanas ieradumi Ilūkstes novadā” dalībnieku uzņemšanu Bebrenē un Ilūkstes novadā!

     Lielākais paldies Ērikai Šaršunei par mūsu izmitināšanu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā, par lieliskajām maltītēm Bebrenes vidusskolā, kas katru dienu pārsteidza un iepriecināja ar pilnīgi citiem, gardiem un sātīgiem ēdieniem, par klātbūtni un praktisku atbalstu ik dienu (savā atvaļinājumā!), par negaidīto, skaisto noslēgumu grāfu Plāteru-Zībergu pils Baltajā salonā ar baltiem kokteiļiem un dāvanām!

     Paldies Emmai Malahovskai par lielo atbalstu diskusijas organizēšanā, informācijas izplatīšanā, par vērtīgām norādēm Bebrenes aktīvāko lasītāju atrašanā! Emma, Jūsu vadībā Bebrenes pagasta bibliotēka veic arī novadpētniecības un izglītojošo darbu, Jūs pati darāt tik daudz vairāk, nekā no Jums varētu prasīt! Tas ļoti iedvesmo un dod ticību Latvijas laukiem.

     Benita Štrausai pateicamies par pasakaino vakaru Dvietes senlejas informācijas centrā “Gulbji” un ekskursiju Bebrenes muižā! Vakariņas ar skatu uz Dvietes senleju, dekupāža, savvaļas zirgi… Tas bija bezgala skaisti un veldzējoši, bet nepalika nepamanīts arī tas milzīgais, neatmaksājamais darbs, ko Jūs veicat katru dienu, rādot izcilu piemēru katram apmeklētājam un katram bebrenietim.

     Sirsnīgs, sirsnīgs paldies mūsu vakara pastaigu gidēm Vandai Rimšai Ilūkstē, Vandai  Gronskai Dvietē un Zandai Lisovskai Eglainē! Tas ir gandrīz neticami, ka vienā novadā var būt tik daudz entuziasma un neizsmeļama darba spara pilnu cilvēku, kuri uzņemas atbildību par vidi sev apkārt un ir gatavi ziedot savu laiku, spēku un līdzekļus, lai to sakoptu visiem par prieku. Dāmas, Jūsu enerģija un humors mums katru vakaru bija kā vitamīnu deva nākamai dienai! Sveicieni arī šoferim Guntaram Cepurītim, kurš bija vienmēr smaidīgs un ar sapratni uztvēra katru kavēšanos; bija jauki redzēt, ka viņš piedalās novada kultūras darbā ne tikai ar praktisku izlīdzēšanu, bet ir arī gatavs pats stāstīt par novada dārgumiem pārbraucienu laikos un piepalīdzot ar kādu joku gidēm. Paldies Madarai Pavlovskai par ekskursiju un transporta organizēšanu, viss izdevās lieliski!

     Visbeidzot esam pateicīgi visiem novada iedzīvotājiem, kuri atvēra durvis, ielaida savās mājās, uzticēja savus grāmatu un dzīvju stāstus. Tās bija daudzas neaizmirstamas tikšanās, kas sniedza gan ziņas akadēmiskam pētījumam, gan personiskas atklāsmes intervētājiem.

 

Fotogrāfijas no ekspedīcijas(autore: Krista Valaine)

 

Fotogrāfijas no diskusijas Bebrenē

Inga Surgunte

Ekspozīcija “Grāmata Latvijā”

Latvijas Nacionālā bibliotēka