Pašvaldības grants seguma autoceļos noteikti sezonālie ierobežojumi

Pašvaldības grants seguma autoceļos noteikti sezonālie ierobežojumi

     Lai novērstu bojājumus, atkušņa laikā pašvaldības grants seguma autoceļos noteikti kravas transportlīdzekļu maksimālās masas sezonālie ierobežojumi un uzstādītas attiecīgas ceļazīmes:

 

 

 

 

 

 

Bebrenes pagastā:

Braunas–Grendzes – 10 t;

Priežu krogs–Skalbiņi–Mētras – 10 t;

Miltu cehs–Ķetrāni – 10 t;

Miltu cehs–Pabērži – 10 t;

Krustceļi–Mauriņi–Skadiņi – 10 t;

Grendzes–Ilze – 10 t;

Mazbleivi–Ilze – 10 t;

Mežgaļi–Čamanu kapi – 10 t;

Skalbiņi–Celmiņi – 10 t;

Virpotāji–Kuplāji–Slokas – 10 t;

Ķimenes–Grāvīši–Pļavas – 10 t;

Pabērži–Valsts meži – 10 t;

Birzes–Rudzīši–Rupšenieki – 10 t;

Vaboles–Margas–Birņi – 10 t;

Korsaki–Puķes–Ilzes skola – 10 t;

Zeltiņi–Užuļi – 10 t.

 

Dvietes pagastā:

Šauriņi–Dviete – 6,7 t;

Krapāns–Mežgaļi – 10 t;

Rudeņi–Sodišķi–izgāztuve – 10 t;

Zariņi–Skaistkalne–Dimanti – 10 t;

Zariņi (lielceļš)–Dimanti–Pūpoli–Viesīte – 10t.

 

Eglaines pagastā:

Kazimirvāle–Debestiņi – 10 t;

Laši–Pabērži – 10 t;

Kraujas–Upmaļi – 10 t;

Anmuiža–Baltmuiža–Dubiki – 10 t;

Stendera iela – 10 t.

 

Šēderes pagastā:

Šēdere–Šarlote – 10 t;

Sudmalnieki–Medumu pagasts – 10 t;

Šēdere–Raudas mežs – 10 t;

Šēdere–Lauvas–Šteinburga–Šēdere – 10 t.

 

Pilskalnes pagastā:

Dzintari–Krastiņi – 10 t;
Uzkalni–Drigenes – 10 t;
Tutāni–Padomnieki – 10 t;
Mazozoliņi–Ludvigova – 10 t;
Timšāni–Rijas – 10 t.

 

Informācija tiek papildināta.

 

Ieviesti atļautās transportlīdzekļu masas ierobežojumi (10t) Daugavpils nodaļas pārvaldījumā esošajos autoceļu posmos. Informācija par ierobežojumiem ievietota LVC mājas lapā.