Pašvaldības dzīvokļu īrnieki aicināti iesniegumus iesniegt attālināti

Pašvaldības dzīvokļu īrnieki aicināti iesniegumus iesniegt attālināti

***Ilūkstes novada domes Dzīvokļu komisija informē, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pašvaldības dzīvokļu īrniekiem, kuriem ir jāpagarina īres līguma termiņš, personīgi uz Dzīvokļu komisijas sēdi nav jāierodas! Iesniegumus par īres līguma termiņa pagarināšanu var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • noformētus uz papīra nosūtot pa pastu vai ievietojot pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības vai tuvākās pagasta pārvaldes ieejas durvīm;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@ilukste.lv;
  • izmantojot e-pakalpojumu IESNIEGUMS IESTĀDEI portālā „Latvija.lv” (konsultatīvu palīdzību pakalpojuma pieteikšanā pa soļiem sniedz Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) pa tālr. 65447850, 29151600).

***Tālrunis papildu informācijai – 65462501 (Dzīvokļu komisijas sekretāre).