Vadība

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna domeEtailukste.lv

65447851 65462501

Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievaneEtainbox.lv 65447851 29117400
Izpilddirektora p. i. Reinis Līcis reinis.licisEtailukste.lv 65462568
Izpilddirektora vietniece Ieva Strode ieva.strodeEtailukste.lv 65447852