Domes sēdes

Novada domes sēdes ir atklātas, kārtējas un ārkārtas. Kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15.30 novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē). Nepieciešamības gadījumā sēžu norises laiks un vieta var tikt mainīta.

Domes sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, publiski izsludinot sēžu darba kārtību, norises laiku un vietu. Informācija tiek izlikta novada pašvaldības un pagastu pārvalžu telpās, kā arī ievietota pašvaldības mājaslapā 3 dienas pirms kārtējās domes sēdes un 3 stundas pirms ārkārtas domes sēdes.

Domes sēžu grafiks 2020. gadā

23. janvārī plkst. 15.30

27. februārī plkst. 15.30

26. martā plkst. 15.30

30. aprīlī plkst. 15.30

28. maijā plkst. 15.30

29. jūnijā plkst. 15.30

30. jūlijā plkst. 15.30

27. augustā plkst. 15.30

30. septembrī plkst. 15.30

29. oktobrī plkst. 15.30

30. novembrī plkst. 15.30

30. decembrī plkst. 15.30