Šēderes pagasta pārvalde

Pārvaldes reglamentu skatīt šeit

 

 Alejas ielā 4, Šēderē, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5474

Tālr./fakss: 6-54-75703

E-pasts: parvaldeEtasedere.lv

  

Darba laiks:

Pirmdienās

8.00 – 16.30

Otrdienās

8.00 – 17.30 

Trešdienās

8.00 – 16.30 

Ceturtdienās

8.00 – 16.30 

Piektdienās

8.00 – 15.30

(pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30)

       

Pārvaldnieka palīgs (administratīvajos jautājumos)

Natālija Žukovska

65475703

Sociālā darbiniece

Jeļena Krjaukle

65475702

    

Šēderes pagasta pārvaldnieks

Viktors Potjomkins,

65475703, 26172670

pirmdiena

12.30 -16.00

trešdiena

9.00 -12.00

    

Bāriņtiesas locekle

Anita Naļivaiko,

6547570

pirmdiena

13.30- 16.30

otrdiena

13.30- 16.30

trešdiena

13.30- 16.30

     

Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists

Aleksandrs Siņuks,

65475703

trešdiena

8.30 -12.00

Šēderes pagasts