Norēķinu rekvizīti

 

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem), 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

E-pasts: dome@ilukste.lv

E-adrese: _DEFAULT@90000078782

 

 

Norēķinu konti

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV53HABA0551026255702
AS „SEB banka” UNLALV2X LV05UNLA0005011130034
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
RIKOLV2X LV68RIKO0002013187612

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi, veicot pārskaitījumu!

 

Konts ziedojumiem

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „SEB banka” UNLAV2X LV96UNLA0005001142731