Norēķinu rekvizīti

 

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem), 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

E-pasts:     dome@ilukste.lv

E-adrese:    _DEFAULT@90000078782

 

 

Norēķinu konti

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi, veicot pārskaitījumu!

Kredītiestāde

Bankas kods

Konta numurs

AS „Swedbank”

HABALV22

LV53HABA0551026255702

AS „SEB banka”

UNLALV2X

LV05UNLA0005011130034

AS „DnB Banka”

RIKOLV2X

LV68RIKO0002013187612

 

Konts ziedojumiem

Kredītiestāde

Bankas kods

Konta numurs

AS „SEB banka”

UNLAV2X

LV96UNLA0005001142731