Statistika

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā

sastādītie civilstāvokļa aktu reģistri

2015. – 2017.gadā

Mēnesis

Dzimšanas

Miršanas

Laulības

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Janvāris

4

4

3

11

12

14

1

1

Februāris

4

7

4

13

7

6

1

Marts

1

3

5

23

20

10

1

2

2

Aprīlis

3

4

8

8

2

Maijs

5

2

9

5

1

2

Jūnijs

2

7

16

10

2

2

Jūlijs

6

6

11

11

6

5

Augusts

7

4

3

9

5

Septembris

5

7

8

11

5

1

Oktobris

1

4

5

8

4

Novembris

5

6

16

6

1

2

Decembris

4

1

7

14

2

Gadā

47

55

130

121

22

23