Statistika

Ilūkstes novada demogrāfiskie rādītāji

Datu avots:  Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati

(uz 03.01.2020.)