Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447 (2. stavā, 10. kabinetā)

Reģistrācijas Nr.: 90000078782

Tālr.: 6-54-47864

DARBA LAIKS

(ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 12.30)

Pirmdienās

8.00 – 16.30

Otrdienās

8.00 – 17.30

Trešdienās

8.00 – 16.30

Ceturtdienās

8.00 – 16.30

Piektdienās

8.00 – 15.30

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Ilūkstes novada domes struktūrvienība, kas izveidota, lai veiktu civilstāvokļa aktu reģistrāciju Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā: Ilūkstes pilsētā, Subates pilsētā, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagastos. Nodaļa ir tieši pakļauta domei un strādā Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta metodiskā vadībā.

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina šādus pakalpojumus:

     

     Dzimtsarakstu nodaļā strādā:

Amats

Vārds, Uzvārds

Kontaktinformācija (tālruņi, e-pasts)

Vadītāja

Sanita Plone

654-47864

dzimtsarakstiEtailukste.lv

Vadītājas vietniece

Velga Glovecka

654-47864

dzimtsarakstiEtailukste.lv

Statistikas dati

Sadarbības iestādes