Veidlapas

Veidlapas

 

Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu bez lietošanas veida maiņas).

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Būvniecības iesniegums.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Iesniegums saskaņojuma saņemšanai.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai).

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai).

 PDF  Word

   Drukāšanai  

   Aizpildīšanai 

Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves).

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai 

Paskaidrojuma raksts.

 PDF  Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai