Saistošo noteikumu projekti

Nr.

p.k.

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1 Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. Saistošie noteikumiPaskaidrojuma raksts