Domes lēmumi un sēžu audioieraksti

2020

Nr. Datums  Audio
1 ā 10.01. audio