Domes lēmumi un sēžu audioieraksti

2021

Nr. Datums  Audio
1 ā 15.01. audio
2 ā 21.01. audio
3 28.01. audio
4 25.02. audio
5 29.03. audio
6 ā 19.04. audio