Pašvaldība turpina realizēt projektu „Senioru sociālā iekļaušana”

Pašvaldība turpina realizēt projektu „Senioru sociālā iekļaušana”

      Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija) turpina Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti.

       Ilūkstes novada pašvaldībā 2019.gada aprīlī projekta ietvaros ir iegādāti:

  • mobilā ratiņkrēsla kāpurķēžu pacēlāji – ierīces ar ko iespējams ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup, gan lejup; mobilais pacēlājs nav stacionāra ierīce, kas piesasitīta vienai konkrētai ēkai, to nepieciešamības gadījumā varēs pārvietot līdz nepieciešamajai kāpņutelpai un izmantoti tajā;
  • dažādi tehniskie palīglīdzekļi – ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties un aprūpēt sevi – pārvietošanās palīgierīces (ratiņkrēsli, rollatori, pārvietošanās galdi, padušu kruķi, elkoņa atbalsta kruķi) un pašaprūpes palīgierīces (dušas krēsli, vannas krēsli).

      Gan mobilie ratiņkrēslu pacēlāji, gan tehniskie palīglīdzekļi ievērojami atvieglos aprūpētāju darbu un nodrošinās vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

      Vēl 4 mācību dienas Lietuvā (Utenā un Moletu) turpināsies mācību cikls mobilo brigāžu aprūpētājiem,  kopumā tiks apmācīti 40 mobilo brigāžu darbinieki Latvijā un Lietuvā no projektā iesaistīto pašvaldību sociālajiem dienestiem. No katras partneru pašvaldības mācībās piedalās 6 personas.

     Projekta ilgums – 18 mēneši.

    Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80.

 

 

 

Projekta koordinatore
Dace Stalidzāne                                                                                                         


Pašvaldība turpina realizēt projektu „Senioru sociālā iekļaušana”
Pašvaldība turpina realizēt projektu „Senioru sociālā iekļaušana”