Pašvaldība izsludina rudens „Tīrības dienas”

Pašvaldība izsludina rudens „Tīrības dienas”

***Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, Ilūkstes novada pašvaldība izsludina „Tīrības dienas” no 21. oktobra līdz 30. novembrim (ieskaitot). „Tīrības dienu” laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).