Pašvaldība īsteno projektu „Stendera laika klases izveide”

TITULBILDE    Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldību, Viesītes novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Anīkšču reģionālā parka direkciju, Biržu reģionālā parka direkciju, Krekenavas reģionālā parka direkciju) Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros īsteno projektu „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” (Nr.  LLI-199).

slidotava

 Īstenojot projektu, Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma objekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. Stendera laika klasē būs iespēja izbaudīt mācību procesu, kas raksturīgs 18. gadsimtam. Skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas solos, ietērpties seno laiku apģērbā, mācīties Stendera druku un burtus.

Stendera laika klase” būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti projektā iesaistīto partneru kopīgajā, interaktīvajā tūrisma kartē.

Šobrīd Eglaines pamatskolā uzsākti Stendera laika klases” remontdarbi. Remontdarbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības – projekta kopējais finansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums – 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

 

Programmas mājaslapa

Oficiālā ES mājaslapa

 

1

2