Pašvaldība 50% apmērā segs 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumus

Pašvaldība 50% apmērā segs 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumus

     Atbalstot Ilūkstes novada Sociālā dienesta ierosinājumu, novada dome ir nolēmusi no 1. februāra 50% apmērā segt Ilūkstes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumus. Līdz ar to minētās klašu grupas skolēnu vecāki par savu bērnu ēdināšanu turpmāk maksās par pusi mazāk. Pilnā apmērā ēdināšanas maksu turpinās maksāt 10.-12. klašu skolēnu vecāki (izņemot novada audžuģimeņu, kā arī trūcīgo ģimeņu bērnu vecākus, kuriem vispārējās izglītības iestādēs tiek piemērots ēdināšanas maksas atvieglojums 50% apmērā).

   Plašāku informāciju par citiem atbalsta  pasākumiem un sociālajiem pabalstiem ģimenēm ar bērniem var iegūt, vēršoties Ilūkstes novada Sociālajā dienestā (tālr.: 65463398, 26687721).