Pasaules mēroga notikumam starts tiks dots Ilūkstes novadā!

Pasaules mēroga notikumam starts tiks dots Ilūkstes novadā!

     Īpašs veltījums Latvijas simtgadei ir Nacionālās enciklopēdijas veidošana. Darbs sācies pirms gandrīz četriem gadiem, un  šī gada nogalē ceļu pie lasītājiem sāk gan enciklopēdijas elektroniskā, gan drukātā versija. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas resursu latviešu valodā, uzsver tās galvenais redaktors Valters Ščerbinskis.

     18. oktobrī notika Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma „Latvija” atvēršanas pasākums, savukārt no 18. decembra ikvienam brīvi pieejama būs Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija, un tās „atvēršanas” pasākums notiks Bebrenē!

 

 

 

     Oktobra sākumā Ilūkstes novadā viesojās enciklopēdijas veidotāju komanda Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka un vēsturnieka, enciklopēdijas galvenā redaktora Valtera Ščerbinska vadībā. Komanda uzsver – dot startu digitālajai enciklopēdijas versijai tieši mūsu pusē nav nejaušs lēmums. Viena no enciklopēdijas idejām ir parādīt, ka tā ir pieejama ikvienam un jebkur, un, kādēļ lai gan tās atvēršanas pasākums nenotiktu vietā ar bagātīgu vēsturisko mantojumu, vietā, kas atdzimst, vietā, kas ir pelnījusi, lai par to runā vairāk? Šī vieta, viņuprāt,  ir  gleznainajā Sēlijā un tieši Bebrene, kas viesus pārsteidza ar savu krāšņumu, kur saglabātas vēsturiskās vērtības, kur vijas nostāsti un stāsti un joprojām darbojas entuziastiski ļaudis.

 

 

     Valters Ščerbinskis tiekoties atklāj, kādēļ viņam personiski tuvs ir Ilūkstes novads: „Mans  vecvectēvs ir no Ilūkstes apriņķa, un šovasar pirmo reizi es apmeklēju Ilūkstes novadu. Daļa manas identitātes ir šajā pusē, vienmēr iestāšos par to. Vienmēr iestāšos par Ilūkstes novadu kā Sēlijas daļu, nevis Latgali.”

 

 

     Enciklopēdijas radošā komanda uzsver, ka Nacionālās enciklopēdijas izdošana drukātā formā un arī digitālā ir pasaules mēroga notikums, jo līdz šim nav izveidota tik plaša universāla un uzticama zināšanu datubāze latviešu valodā. Nacionālās enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi jeb enciklopēdijas raksti, kas satur koncentrētu un aprobētu informāciju ar noteiktu satura uzbūvi un apjomu.

     Sējums „Latvija” iekārtots tematiski, un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 864 lpp., tajā ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, grafiki, tabulas utt.). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu – zinātnieki. Ja drukātā sējumā saturs ir par Latviju, tad elektroniskajā versijā būs atrodama universāla informācija. Valters Ščerbinskis atzīst, ka drukātā sējuma 864 lappusēs tomēr nav iespējams publicēt visu, toties nākotnē elektroniskā versija būs vēl pilnīgāka un aptverošāka. Viņš uzskata, ka darbs pie enciklopēdijas uzsākts īstajā brīdī, jo tieši šajā laikā kļuvuši diezgan skaidri tehnoloģiskās attīstības virzieni pasaulē, kā arī izkristalizējies enciklopēdijas nepieciešamības pamatojums. „Mūsdienu tehnoloģijas un interneta plašums cilvēkiem sniedz iespēju sameklēt jebkādu informāciju,” skaidro Valters Ščerbinskis, „tomēr bieži vien tā ir neprecīza un satur faktoloģiskas kļūdas, tāpēc Latvijas Nacionālā enciklopēdija kalpos kā uzticams rīks skolēniem, studentiem un ikvienam iedzīvotājam. Galvenais mērķis ir radīt universālu un uzticamu zināšanu datubāzi latviešu valodā, to nemitīgi pilnveidojot un papildinot.”

     Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zināšanu uzkrāšanu un pilnveidi. Saskaņā ar šo vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilstošos tehnoloģiskos apstākļos.  Arī digitālās enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu nodrošina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodrošina redakcijas praktisko funkciju īstenošanu.

     Ar prieku un lepnumu sagaidīsim Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietnes atvēršanu! Kā norāda enciklopēdijas veidotāji, šim pasākuma būs pievērsta visas Latvijas uzmanība, tam kļūstot arī par vienu no centrālajiem valsts simtgades svinību notikumiem.

 

Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska