Pasākumu virpulis maijā Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

IMG 4932     Maijs Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā bija darbīgs un interesants. 9. maijā notika konkurss vecāko klašu skolēniem un profesionālās nodaļas audzēkņiem „Gudrs, vēl gudrāks”. Atbildot uz dažādiem jautājumiem, visi dalībnieki demonstrēja lieliskas zināšanas par Latviju. Ar savu erudīciju visus patīkami pārsteidza vecāku komanda.

 Emocionāli skaists brīdis bija konkursa beigās, kad visi vienojās kopīgā dziesmā. Paldies skolēnu līdzpārvaldes vadītāja vietniekam Ilmāram Mežaraupam par noorganizēto konkursu!

11. maijā Daugavpilī notika profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi”. Koncertā piedalījās vokālais ansamblis, bet Vienības laukumā tika piedāvātas radošās darbnīcas. Paldies skolotājām Ritai Kalvānei, Olgai Dogžinai un Elgai Vuškānei par ieguldīto darbu!

12. maijā pēdējo mācību stundu skolas zvans iezvanīja 12. un 9. klases skolēniem. Gaviļniekus sveica skolas direktore Ē. Šaršune. Interesantus apsveikumus bija sagatavojuši 11., 1. un 8. klases skolēni. Pēdējā zvana svētki noslēdzās ar Ziedu ceļu, kad 9. un 12. klašu skolēni vēlreiz pārstaigāja skolas gaiteņus un saņēma ziedus no skolasbiedriem.

29. maijā skolā bija ekskursiju un pārgājienu diena. 4.-8. klašu skolēni devās ekskursijā uz Siguldas piedzīvojumu taku „Tarzāns”. Skolēni pārbaudīja savas spējas šķēršļu takās, vizinājās ar rodeļiem, kā arī izbaudīja citas atrakcijas.

30. maijā notika fotoorientēšanās sacensības „Iepazīsti Bebreni!”. Komandām bija jāatrod noteikts skaits objektu vienas stundas laikā. Pasākumā valdīja azarts un pozitīvas emocijas, visas komandas darbojās saliedēti. Apbalvošanas ceremonijā tika pasniegti diplomi un garšīgas balvas. Paldies skolotājai Diānai Caunei-Ostrovskai

31. maijā skolas zālē pulcējās vispārizglītojošās nodaļas skolēni, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki un vecāki. Koncertā ar skanīgām dziesmām visus iepriecināja 1.-4. klašu koris, ansamblis un soliste Ilona Daukste, jautri un azartiski dejoja tautas deju kolektīvs. Īpašus skatītāju aplausus saņēma Rinalds un Elvita Studāni ar saksofona un sintezatora spēli, kā arī Viktorija Rāzna un Mairis Naglinskis ar moderno deju priekšnesumu. Ar izteiksmīgas runas priekšnesumiem uzstājās Jānis Vaitkevičs un Ilmārs Mežaraups. Pasākumā tika izsniegtas pateicības un diplomi par piedalīšanos mācību olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Pasākuma noslēgumā izskanēja Ilūkstes novada himna. Paldies skolotājām Ritai Kalvānei, Sandrai Vaitkevičai un Aijai Rubļevskai par skaisto koncertu!

Lai visiem ir jauka un saulaina vasara!

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere

 

20170511 134927

20170511 155933

20170511 172639

IMG 4938

IMG 4942

IMG 4944

IMG 4947

IMG 4949

IMG 4955

IMG 4958