Raiņa vidusskolas pirmklasnieki tikās pasākumā „Esi mūsējais!”

Raiņa vidusskolas pirmklasnieki tikās pasākumā „Esi mūsējais!”

***14. oktobrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.a un 1.b klases skolēni sagaidīja savu 31. mācību dienu skolā. Pa šo īso laika sprīdi mazie skolasbiedri jau paspējuši iemācīties daudz ko jaunu, iepazīties ar skolas vidi, sadraudzēties un arī padraiskoties.

***Šajā dienā 2.b klases skolēni ar klases audzinātāju Inetu Galvāni mazos skolasbiedrus aicināja piedalīties pasākumā „Esi mūsējais!”. Pirmklasniekiem bija iespēja savas jauniegūtās zināšanas likt lietā, veicot dažādus uzdevumus latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, pildot dažādus veiklības un atjautības uzdevumus, minot mīklas.

***Pasākuma noslēgumā 1. klašu skolēni deva svinīgu zvērestu un saņēma apliecinājumu par uzņemšanu sākumskolas draugu pulkā.

***Lai mazajiem pirmklasniekiem visas turpmākās dienas, kuras pavadīs skolā, būtu zināšanu, prasmju, jaunu atklājumu un draudzīguma pilnas!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja

Ineta Galvāne


Raiņa vidusskolas pirmklasnieki tikās pasākumā „Esi mūsējais!”
Raiņa vidusskolas pirmklasnieki tikās pasākumā „Esi mūsējais!”
Raiņa vidusskolas pirmklasnieki tikās pasākumā „Esi mūsējais!”