Ziemassvētku balle Bebrenē

Ziemassvētku balle Bebrenē

Datums: 25/12/2018
Laiks: 21:00


Bebrenes pagasta kultūras nams

Spēlē Romāns no Rēzeknes