Latvijas vokālo ansambļu konkurss

Latvijas vokālo ansambļu konkurss

Datums: 10/03/2018
Laiks: 11:00


Ilūkstes novada KC

 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku sagatavošana. Latvijas vokālo ansambļu konkurss / II kārta kultūrvēsturiskajos novados. Latgale

 

Piedalās Latgales novadu vokālie ansambļi un Subates pilsētas KN vokālais ansamblis “SONĀTE”