Trešās sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Trešās sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Datums: 16/12/2018
Laiks: 14:00


Šēderes pagasta kultūras nams