„Tautas Saimes grāmatas” viesošanās dienas, kuru laikā būs iespēja ierakstīt vēstījumu un vēlējumu Latvijas Simtgadē:

„Tautas Saimes grāmatas” viesošanās dienas, kuru laikā būs iespēja ierakstīt vēstījumu un vēlējumu Latvijas Simtgadē:

Datums: 27/04/2018 - 28/04/2018
Laiks: 09:00 - 17:00


Šēderes pagasta bibliotēkā – 27.-28. aprīlī (Ruta Šeršņova)

 

Jāņem vērā vien tas, ka vēlams bibliotēkā ierasties ar jau sagatavotu melnrakstu, ko grāmatā pārrakstīt. Šajā reizē var ņemt līdzi arī fotomateriālus kā vēstures liecības. Aicinām savu dalību šajā iniciatīvā pieteikt jau iepriekš un ziņot, ja ir vēlme rakstīt, bet nav iespējams nokļūt bibliotēkā.

Gatavojot savu vēlējumu, varam pārdomāt arī atbildes uz jautājumiem – Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?

Esiet aktīvi! Ģimenes un dzimtas! Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas! Reliģisko organizāciju pārstāvji un izglītības iestādes, uzņēmēji! Jaunieši! Aicinām pievienoties un radīt gaišo vēlējumu taku savai valstij, ieejot jaunā simtgadē. Kluss vārds paliek nesadzirdēta doma, bet skaļi izteikta doma – atbalsojas! Domāsim, vēlēsim un rakstīsim labu, lai labais īstenojas! Radīsim kopā Ilūkstes novada vēstījuma lappuses savai nākotnei.

Paldies par palīdzību un atsaucību visiem uzrunātajiem idejas īstenošanas dalībniekiem!

 Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska