Svinēsim Lieldienas!

Svinēsim Lieldienas!

Datums: 21/04/2019
Laiks: 14:00


Ļaujies  izbaudīt  pavasara atnākšanu dabā un smelties tās spēku kopā ar ģimeni un draugiem, ejot atraktīvā pārgājienā pa Srīdīša taku: Būs tikšanās ar pasaku tēliem, rotaļās iešana ar Bebrenes pagasta KN folkloras kopu “Ritam”, olu ripināšana un citas aktivitātes .  21. aprīlī plkst 14.00 dabas liegumā
“Pilskalnes Siguldiņa”.