Svecīšu vakars Lašu kapos

 Svecīšu vakars Lašu kapos

Datums: 20/10/2019
Laiks: 16:00


Lašu evanģēliski – luteriskā draudze dara zināmu, ka

20. oktobrī  notiks

 Svecīšu vakars   

plkst.14.30  Grīnvaldes kapos

plkst.16.00  Lašu kapos

kalpos Daugavpils diecēzes Bīskaps Einārs Alpe