Sasildīsimies Meteņos

Sasildīsimies Meteņos

Datums: 10/02/2018
Laiks: 12:00


Ošlejas, Dvietes pagasta parka teritorijā

Piedalās: Bebrenes pagasta KN folkloras kopa “Ritam”. Notiks dažādas aktivitātes