Pirmās sveces iedegšana Adventa vainagā Šederē

Pirmās sveces iedegšana Adventa vainagā Šederē

Datums: 02/12/2018
Laiks: 16:00


Šēderes pagasta kultūras nams

Piedalās Raudas internātpamatskolas bērni un Ilūkstes Romas katoļu draudzes dekāns Ingmārs Zvirgzdiņš