Pasākums ‘’Dzīve ir svētceļojums’’

Pasākums ‘’Dzīve ir svētceļojums’’

Datums: 13/01/2018
Laiks: 19:00


Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca

Liepājas diecēzes svētceļnieku viesošanās