Otrās sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Otrās  sveces iedegšana Adventa vainagā Šēderē

Datums: 09/12/2018
Laiks: 14:00


Šēderes pagasta kultūras nams

Piedalās Lašu koris