„Meža programmas 2018” seminārs „Biotopi. Ekosistēmas. Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Biotopu kartēšana Latvijā”

„Meža programmas 2018” seminārs „Biotopi. Ekosistēmas. Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Biotopu kartēšana Latvijā”

Datums: 26/01/2018
Laiks: 11:00 - 17:00


Dabas parka „Dvietes paliene’’ informācijas centrs „Gulbji’’ (Bebrenes pagasta Putnu salā)