Lieldienu balle kopā ar ANGEL

Lieldienu balle  kopā ar ANGEL

Datums: 01/04/2018
Laiks: 22:00


Dvietes pagasta kultūras nams

Ieeja:  EUR 3,00