Kopīga Latvijas Valsts himnas dziedāšana Salūts Subatē

Kopīga Latvijas Valsts himnas dziedāšana Salūts Subatē

Datums: 18/11/2018
Laiks: 21:00


Subates centrā pie ozoliem